Lördagen den 2 juni inbjuder vi till Svenska Bouvierklubbens officiella utställning på Degernäs camping i Degerfors.
Domare: Kurt Nilsson
Bedömningen startar klockan 10.
Senaste anmälan och betalning är den 12 maj
Mer information finns under fliken Tävling / kommande tävlingar och prov !!!
I samband med utställningen finns det också möjlighet till exteriörbeskrivning för Bouvier des Flandres. Beskrivare: Christine Chiacciaretta.
Anmälan till exteriörbeskrivningen via mail till: sekr@bouvierklubben.com
fram till 30 juni eller på plats.
Det kostar bara 150 kronor, betalning till Bouvierklubbens PG-konto: 38 14 94 – 4

 

Kallelse till medlemsmöte
Den 2 juni på Degernäs i Degerfors i direkt anslutning till avslutad utställning.
Plats: campingens samlingsrum eller utomhus om vädret tillåter.
Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Fastställande och godkännande av dagordning
3) Val av justerare att jämte mötesordförande justera protokollet
4) Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare
5) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6) Information från Kongressen
7) Stadgeändring gällande antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
8) Val av:
1 ordinarie styrelseledamot, fyllnadsval på 1 år
1 suppleant, fyllnadsval på 1 år
Val av valberedning, sammankallande på 1 år, ordinarie på 2 år
9) Information från styrelsen
10) Övriga frågor
11) Mötets avslutande
Välkomna!

Välkommen till Svenska Bouvierklubbens hemsida, en rasklubb tillhörande Svenska Brukshundklubben. Bouvieren är en allround familjehund med bruksegenskaper! Du kan se klubbens kommande aktiviteter och de senaste händelserna här på hemsidan genom att scrolla längst ned. Vi vill gärna ha in reportage och bilder från er medlemmar att publicera på sidan så skicka gärna era bidrag till webmaster@bouvierklubben.com.

Bouvier des Flandres har både det belgiska och franska Flandern som hemland. Ursprungligen användes rasen som boskapsfösare och som draghund. Bouvier des Flandres skall vara en kort, kraftigt byggd hund med kompakt kropp och starka, muskulösa ben. Den skall ge intryck av kraft och styrka utan att verka klumpig. Bouvier des Flandres skall vara lugn, sansad, klok och orädd. Rasen skall ge intryck av intelligens, energi och djärvhet. Det är viktigt att den har fallenhet för arbete. Den bör bevara sina ursprungliga egenskaper som arbetande hund.

En Bouvier des Flandres kommer glömma bort hur stor den är och krypa upp i knät på dig, det är en klok och trogen vän för livet. Läs mer om rasen här!