Rasspecifika Avelsstrategier

På denna sida kan du hämta information om RAS genom att klicka på dokumentnamnen nedan:

Rasspecifika Avelsstrategier

Uppföljning av RAS för Bouvier des Flandres

Information om idealprofil för MH

Spindeldiagram MH jämförd med rasprofil

Rapport utvärdering RAS bruksraser 2009-2014 Final

Vi vill gärna ha feedback gällande de rasspecifika avelsstrategierna, förslag på teman inför avelskonferense, intressanta föreläsningar och liknande! Lämna ditt förslag till RAS via e-post: piabouvier@hotmail.com