Rasspecifika Avelsstrategier

På denna sida kan du hämta information om RAS genom att klicka på dokumentnamnen nedan:

RAS BdF version 3.3 20210104 Slutdokument

Rasspecifika Avelsstrategier 2006

Uppföljning av RAS för Bouvier des Flandres

Information om idealprofil för MH

Spindeldiagram MH jämförd med rasprofil

Rapport utvärdering RAS bruksraser 2009-2014 Final

Vi vill gärna ha feedback gällande de rasspecifika avelsstrategierna, förslag på teman inför avelskonferense, intressanta föreläsningar och liknande! Lämna ditt förslag till RAS via e-post: piabouvier@hotmail.com