Bouvier des Ardennes

Svenska Bouvierklubben hälsar Bouvier des Ardennes VÄLKOMNA i klubben!

Vi fick frågan från SBK i maj 2015 om att överta ras- och avelsansvar för vår ”kusin” Bouvier des Ardennes. Frågan togs upp på medlemsmötet vi hade i Degerfors efter Specialen och där majoriteten av medlemmarna tyckte att vi skulle tacka ja.

Bouvier des Ardennes
Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar
Historik
Den har alltid kallats kofösarhunden från Ardennerna i Belgien. Endast de mest kapabla, tuffa individerna passade som boskapsvallare. Förutom kor och får drev de grisar och hästar samt spårade vildsvin och hjort. Exteriören har alltid kommit i andra hand. 1913 skrevs den första rasstandarden och först 1963 publicerades den internationellt. Efter andra världskriget fanns knappt några gårdar kvar som höll mjölkboskap och därmed fanns inte heller behovet av några vallande hundar. I norra Flandern startade ett återskapningsprojekt från ett fåtal rastypiska individer.

Användningsområde
Från början en tuff hund som vallade, vaktade och drev boskap. Används i dagsläget som vall-, herde- och vakthund

Hälsa
Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet
Rasen är uthållig och full av energi. Den är envis och extremt modig när det gäller att försvara sin familj, deras tillhörigheter och sitt revir. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att noga överväga detta ansvar och inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa dem i deras vardagsmiljö och studera resultat från mentalbeskrivningar.

Storlek och utseende
Mankhöjd för hanar är 56-62 cm och tikar 52-56 cm. Vikten för hanar är 28-35 kg och tikar 22-28 kg. Alla färger förekommer utom vitt. Underullens färg harmonierar med täckhårets färg. Täckhåret, som är ca 6 cm långt över hela kroppen utom på huvudet, är strävt, grovt och raggigt. Något längre hårstrån i ansiktet som formar skägg och även på bakbenen som formar s.k. byxor.

Pälsvård
Rasen är väl anpassad för vistelse utomhus hela året om med sina grova täckhår och täta underull.

Övrigt:
Rasstandard på svenska kan du läsa här