Hanhundslista

Bouvierklubbens hanhundslista inrättades för att visa upp svenska hanar som är lämpliga och tillgängliga för avel.
Vi behöver fler individer som används i aveln för att hålla nere inavelsgraden i rasen.
Krav för gratis annons på Hanhundslistan:
1. Ägaren till hanen ska vara medlem i Bouvierklubben.
2. Hanhunden ska uppfylla Bouvierklubbens Avelsrekommendationer. När det gäller ögonlysningsresultat gäller att hanhunden är lyst en gång utan anmärkning för att få vara med på listan.
Men att den har ett ögonlysningsresultat utan anmärkning som ej är äldre än 12 månader vid parning.
Skicka ett mail med info om din hund och ett foto på den till Anette Månsson:
kennel_rajfax@hotmail.com