Avelsrekommendationer

Bouvierklubbens krav för valphänvisning:

 • Uppfödaren skall uppfylla SKK:s grundregler.
 • Uppfödaren skall vara medlem i AfBF
 • Föräldradjurens ED-status ua för hundar födda efter den 1/1 1998
 • Föräldradjurens HD-status A eller B. För hund röntgad och avläst före 1/1 2000 UA.
 • Föräldradjuren skall vara ögonlysta utan ärftlig förändring. Ögonlysningsreslutatetfår ej vara äldre än 24 månader vid parningstillfället, fram tills det att hunden fyllt 7 år.
 • Föräldradjuren skall ha genomförd MH med kryss i alla rutor, samt ruta 2-5 i moment 1a och 1c och kryss i ruta 1-3 i momentet skott.
 • Föräldradjuren skall ha godkänd korning eller vara utställningsmeriterade med kvalitetsbedömningen ”Good” i ukl eller junkl + ”Good” i ökl eller bkl för olika domare alternativt 2 stycken ”Good” i ökl eller 2 stycken ”Good” i bkl för olika domare.
 • För utställningsresultat erhållna innan 2011-01-10 gäller att 2:a pris i kvalitet skall ha tilldelatsföräldradjuren på likalydande sätt som ovan.

Bouvierklubbens rekomendationer för avel:

 • Föräldradjurens ED-status ua för hundar födda efter den 1/1 1998
 • Föräldradjurens HD-status A eller B. För hund röntgad och avläst före 1/1 2000 UA.
 • Föräldradjuren skall vara ögonlysta utan ärftlig förändring. Ögonlysningsreslutatetfår ej vara äldre än 24 månader vid parningstillfället, fram tills det att hunden fyllt 7 år.
 • Föräldradjuren skall ha genomförd MH med kryss i alla rutor, samt ruta 2-5 i moment 1a och 1c och kryss i ruta 1-3 i momentet skott.
 • Föräldradjuren skall ha godkänd korning eller vara utställningsmeriterade med kvalitetsbedömningen ”Good” i ukl eller junkl + ”Good” i ökl eller bkl för olika domare alternativt 2 stycken ”Good” i ökl eller 2 stycken ”Good” i bkl för olika domare.
 • För utställningsresultat erhållna innan 2011-01-10 gäller att 2:a pris i kvalitet skall ha tilldelats föräldradjuren på likalydande sätt som ovan.