Avelsrekommendationer

Bouvierklubbens krav för valphänvisning:

• Föräldradjurens ED-status (armbågar) ska vara utan anmärkning.
• Föräldradjurens HD-status (höfter) ska vara A eller B.
• Föräldradjuren skall vara ögonlysta utan ärftlig förändring.
• Ögonlysningsreslutatet UA får ej vara äldre än 12 månader vid
parningstillfället, fram tills det att hunden fyllt 7 år.
• Föräldradjuren  skall ha genomfört MH (mentalbeskrivning hund)
med kryss i alla rutor. Krysset ska vara i ruta 2-5 i moment 1a och 1c
och i ruta 1-3 i momentet skott.
• Föräldradjuren skall ha godkänd korning eller vara
utställningsmeriterade med kvalitetsbedömningen ”Good” i
unghundsklass eller juniorklass + ”Good” i öppen klass eller Good i
bruksklass för olika domare. Alternativt 2 stycken ”Good” i öppen
klass eller 2 stycken ”Good” i bruksklass för olika domare.
• Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Bouvierklubben.
• Uppfödaren ska uppfylla SKK:s Grundregler

Svenska Bouvierklubbens rekommendationer för avel:

 • Föräldradjurens ED-status (armbågar) ska vara utan anmärkning.
• Föräldradjurens HD-status (höfter) ska vara A eller B.
 • Föräldradjuren skall vara ögonlysta utan ärftlig förändring.
• Ögonlysningsreslutatet UA får ej vara äldre än 12 månader vid                                  parningstillfället, fram tills det att hunden fyllt 7 år.
Generell dispens gäller för valphänvisning under en övergångsperiod på 2 månader fram till 15 januari 2021. Dispensen gäller för ”ögonlysningsresultat ua ej äldre än 24 månader vid parning” till de nya kraven om 12 månader.
• Föräldradjuren skall ha genomfört MH (mentalbeskrivning hund) med
kryss i alla rutor. Krysset ska vara i ruta 2-5 i moment 1a och 1c och i
ruta 1-3 i momentet skott.
• Föräldradjuren skall ha godkänd korning eller vara
utställningsmeriterade med kvalitetsbedömningen ”Good” i
unghundsklass eller juniorklass + ”Good” i öppen klass eller Good i
bruksklass för olika domare. Alternativt 2 stycken ”Good” i öppen
klass eller 2 stycken ”Good” i bruksklass för olika domare.

Nya avelsrekommendationer, november 2020 r1