Övriga ansvariga och förtroendevalda

Valphänvisare

För rasinformation och valphänvisning kontakta klubbens styrelse:
styrelsen@bouvierklubben.com

Rasinformatör

För rasinformation och valphänvisning kontakta klubbens styrelse:
styrelsen@bouvierklubben.com

Redaktion Bouvierbulletinen

Bouvierbullentinen är fn. vilande 


Mentalbeskrivning/Mentaltest
E-post: mental@bouvierklubben.com


Lydnad, bruks- och tjänstehund samt utbildning ekipage

Sture Almquist, Tel: 070 6989117. Mail: sturealmquist48@gmail.com


Utställning

Barbro Olsson
Katie Björkroth Gustavsson
Maritha Karlsson

E-post: utstallning@bouvierklubben.com


Rasspecifika avelsstrategier och hälsofrågor

Pia Westergren – sammankallande
Mona Nilsson
Barbro Olsson
E-post: piabouvier@hotmail.com


Avelsfunktionär

Valberedning

email: valberedning@bouvierklubben.com


Revisorer:

Gun Landhage
Adress: Gusum Koltorpet 1, 61594 VALDEMARSVIK
Tel: 0123-10830
E-post: koltorpet@live.se

 


Revisorsuppleanter:

Mårten Näslund


Webmaster’s

Maria Persson

E-post: webmaster@bouvierklubben.com


Shopansvarig:

Styrelsen

 


Monteransvarig SKK Stockholm

VA Kant


Monteransvarig My Dog Göteborg

VA Kant