Medlemskap

Som medlem i Svenska Bouvierklubben får du möjlighet att delta i våra aktiviteter runt om i landet såsom lokalträffar, rasspecial, mentalbeskrivningar, korningar med mera. Ta tillfället i akt att lära dig mer om rasen och träffa nya bouviervänner!

banner_bli-medlem_476x295pxl (1)
Från mars 2019 så sker all registrering av medlemskap via SBK centralt
Använd: brukshundklubben.membersite.se

Ordinarie medlem
Som ordinarie medlem betalar du en central avgift till förbundet och en lokal avgift till den klubb du vill tillhöra. Den centrala avgiften är 400:- (2019) och den lokala avgiften till bouvierklubben är 220:-
Om du redan är medlem i någon av SBK:s lokalklubbar eller någon annan rasklubb och betalar central avgift i det medlemskapet så betalar du bara den lokala avgiften 220:- till Bouvierklubben. Ange ditt medlemsnummer när du betalar in till oss.

Familjemedlem
Familjemedlemskap kan du lösa om någon i din familj redan är medlem i Bouvierklubben. Då betalar du bara den lokala avgiften 200:- och anger vilken familjemedlem ditt medlemskap skall kopplas till.

Utlandsmedlem
Detta medlemskap löser du om du bor i ett annat land än Sverige

Ungdomsmedlem
Om man är mellan 7 – 25 år kan man lösa medlemskap i Sveriges hundungdom (SHU) och då väljer du bouvierklubben som specialklubb. Då blir du medlem i både SHU och SBK. Mer info på www.shu.se

Medlemmar i Bouvierklubben får möjlighet att delta på klubbens arrangemang

Man får också SBK:s tidning Brukshunden som utkommer med 6 nummer/år.

OBS!! Kom ihåg att när du löser medlemskap skall du uppge personnummer samt om du löser familjemedlemskap eller bara betalar lokal avgift till bouvierklubben måste du ange det medlemsnummer som ditt medlemskap skall kopplas till, t.ex. ditt eget nummer i en lokalklubb eller din familjemedlems nummer.
(Ditt medlemsnummer hittar du på adressetiketten på tidningen Brukshunden bl.a. Medlemsnumret består av sex siffror. Medlemskap i SKK eller rasklubb under SKK är inte giltigt som förbundsmedlemsskap )

AVGIFTER
Ordinarie medlemskap (central + lokal avgift)  620:-
Lokal avgift                                                          220:-
Familjemedlem                                                    220:-
Ungdomsmedlem                                                250:- (Betalas till SHU. Se www.shu.se)
Utlandsmedlem                                                   670:-