Bouvier Bulletinen

Trots uppmaningar under hela 2014 så anmälde ingen sig som ny redaktion
för tidningen. På årsmötet 2015 så beslöts det att Bouvierbullentinen skulle
förklaras vilande tillsvidare.