Author Archives: Christer

Info angående årsmöte 2021

Information om årsmötet 2021 från klubbstyrelsen

Hej alla medlemmar

Det har varit många turer i planeringen av vårt kommande årsmöte. Olika rekommendationer och restriktioner har trillat in under detta annorlunda år. Vid förra utskicket från oss var planen att hålla ett webbaserat förenklat årsmöte enligt rekommendationer från SKK. Tyvärr höjde de sen avgiften till 3000:- för att hålla ett sådant möte, vilket vi tycker är för dyrt.

Istället finns det nu en generell dispens som vi kan utnyttja. Den gör det möjligt för alla klubbar att skjuta på årsmöten ända fram till 30 juni nästa år oavsett vad som står i stadgarna. Vår plan är att årsmötet kommer att hållas i anslutning till vår rasutställning Specialen den 30 maj 2021 på Degernäs camping i Degerfors .

Årsmötet kommer att hållas utomhus och medlemmarna tar själva med sig stol och ev. regnskydd. Ingen förtäring erbjuds, men ta gärna med egen. Kallelse ska enligt dispensen ske senast 21 dagar före mötet. Håll utkik på hemsidan, den publiceras senast 9 maj. Handlingar skickas ut senast 2 veckor före mötet.

Du som ännu inte har anmält en e-postadress till styrelsen, gör det så att du inte missar någon information.

Ta hand om er!

Hälsningar från styrelsen i Bouvierklubben

Info kring Årets Hundar 2020

2020 har på grund av att vi lever mitt i en pandemi inneburit att de flesta officiella tävlingar och prov blivit inställda.

Av samma anledning har vi fått direktiv om att Årsmöte under 2021 antingen hålls digitalt eller skjuts upp till 2022 genom att SKK lämnar generell dispens.

Styrelsen har därför beslutat att:

Årets hundar 2020 slås ihop med Årets hundar 2021

Spara därför er sammanställning för det här året och för nästa år. Information kommer i slutet av 2021 när och till vem resultaten ska skickas.
Diplom och prisutdelning sker i anslutning till årsmöte 2022

Årets hundar 2020 inställt

Inbjudan till endagars konferens

Svenska Chodsky Pes Klubben inbjuder till en    endagskonferens den 28 november 2020.
Plats: Studiefrämjandet, Finntorpsv. 3 C, Nacka.

Man kan även delta på föreläsningarna digitalt, via ZOOM”.

Lokalen har 50 st platser, men vi har anpassat oss till den rådande Coronapandemin och minskat antalet som kommer att kunna delta live på plats till max 25 st deltagare. Resterande får delta via zoom.

Deltagare från samtliga rasklubbar är välkomna.
Kostnad 250:-/person för deltagande på plats inkl. kaffe/the och smörgås vid ankomsten.
Lunch ingår ej men det finns gott om lunchrestauranger i Nacka då vi ligger nära centrum.
Kostnad 100: för deltagande via ZOOM.

Anmälan och frågor gör du till:   scpkkonferens@gmail.com  ange Live eller zoom vid anmälan

Betalning sker till: BG: 189-2140
Ange: konf. 28 nov på betalningen.

Fullständigt program nedan

Svenska Chodsky pes klubben inbjuder till en endagskonferens den 28 nov 2020 ver3(1)[17768]

Brutna länkar

I början på September flyttades klubbens hemsida från ett webbhotell till ett annat då det gamla leverantören köptes upp av annan aktör.
Det har nu visat sig att i samband med detta har tidigare fungerade länkar till filer etc. inte har flyttats med.

Jag försöker fixa, men att gå igenom hela hemsidan är ett tidsödande jobb och
om det är så att du hittar någon länk som inte fungerar så skulle jag uppskatta ett mail till webmaster@bouvierklubben.com

Bouvierträff i Närke 29/8

Inbjudan Bouvierträff lördag 29 augusti 2020

Bouvierspecialen inställd!

Vi måste tyvärr meddela att Bouvierklubbens rasutställning Specialen samt efterföljande exteriörbeskrivning ställs in i år, 2020!
Kom ihåg att kontakta Degernäs för avbokning av ev. stuga/campingplats.
Utställningskommittén kommer att lägga ut info på vår hemsida om hur man går till väga om man redan anmält sig till utställning och/eller exteriörbeskrivning.
På grund av Coronapandemin har SKK tagit följande beslut och som SBK och vi som rasklubb har att följa:
Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

SBK Kongress uppskjuten

Kongressen 2020 skjuts upp till hösten 2020

Med anledning av utvecklingen av Corona/Covid-19 har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse i ett per capsulambeslut 2020-03-17 beslutat att skjuta upp 2020 års kongress till hösten 2020. Svenska Brukshundklubben har hos Svenska Kennelklubbens sökt dispens om att flytta fram kongressen 2020, vilket har beviljats av presidiet för Svenska Kennelklubben.

Nytt datum och plats kommer att delges längre fram.

Med anledning av ovan återkallas samtliga inbjudningar till kongressen 2020. Nya kallelser och mer information kommer att skickas ut längre fram.

Online anmälan till Bouvierspecialen öppen

Nu är anmälan till utställningen öppen!

Då SKK har beslutat om att alla SKK anslutna sammankomster innan 31/5
ställs in så är länken numera borttagen

Uppfödarträff per telefon

Uppfödarträff den 19/4 kl 18:00 – 19.30

Svenska Bouvierklubben bjuder in till Uppfödarträff (telefonmöte). För dig som är uppfödare, har varit eller skulle vilja bli. Eller för dig som har en hanhund som kan vara lämplig för avel. Eller för dig som bara är allmänt intresserad av avel och uppfödning av Bouvier.

Enda kravet för att få vara med är att du är medlem i Svenska Bouvierklubben.

Antalet platser är begränsat men om intresset är stort så kommer vi att dubblera.

Såhär går det till:

Du anmäler till: ordf@bouvierklubben.com   Anmäl med namn och intresseinriktning, t.ex. har en avelshane eller planerar avel 2021 och om du har någon speciell fråga du har funderat på.

Ca. en vecka innan träffen kommer du få telefonnummer samt möteskod sen är det bara att ringa in. Ingen kostnad mer än vanlig telefontaxa.

Anita Liew kommer att vara moderator och nedan är FÖRSLAG på ämnen vi skulle kunna diskutera.

  • Finns det någon efterfråga på Bouviervalpar?
  • Var annonserar man bäst?
  • Hur ser prisnivån ut och vilka krav kan vi ställa på valpköparna
  • Varför minskar antalet svenskfödda bouviervalpar och vad kan vi göra för att öka antalet?
  • Sjukdomar, höfter, armbågar, ögon och avelshinder
  • Mentalitet, hur vill vi ha våra bouvierer och hur når vi dit?
  • Championatregler och bruksarbete
  • Valphänvisning

Inbjudan Grundkurs Anatomi

SBK:s Utskott för Avel och Hälsa/UGE bjuder in till
Grundkurs i anatomi inför utbildning av exteriörbeskrivare för korning

Inbjudan grundkurs i anatomi 2020