Specialen och Årsmöte inställt!

OBS 1 – Specialen inställd!

På grund av det ökade smittoläget och de restriktioner som nu fortsatt gäller
fram till minst den 3 maj, så måste vi tyvärr ställa in vår planerade rasutställning den 30 maj.

Utställningskommittén, i samråd med klubbstyrelsen, har en förhoppning om att i stället kunna genomföra en utställning till hösten.
Datum, plats och domare återkommer vi i så fall med.

OBS 2 – Årsmötet är också inställt!
Vi måste också ställa in årsmötet av samma orsak som ovan.
Verksamhetsåret 2020 kommer därmed att slås samman med
verksamhetsåret 2021. Sedvanliga årsmöteshandlingar, med berättelse över
de gångna verksamhetsåren 2020 + 2021, ekonomi och valberedningens
förslag kommer att ges ut 4 veckor innan årsmötet 2022.

Vi håller tummarna för att pandemin snart är över!

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Svenska Bouvierklubben

Comments are closed.