Påminnelse om Bouvierklubbens diskussionsmöte/telefonkonferens.

Svenska Bouvierklubben bjuder in till avelsmöte (telefonmöte). Mötet För dig som är uppfödare, har varit eller skulle vilja bli. Eller för dig som har en hanhund som kan vara lämplig för avel. Eller för dig som bara är allmänt intresserad av avel och uppfödning av Bouvier.

Enda kravet för att få vara med är att du är medlem i Svenska Bouvierklubben.

Antalet platser är begränsat men om intresset är stort så kommer vi att dubblera.

Så här går det till:

Du anmäler till: ordf@bouvierklubben.com   Anmäl med namn och om du vill även intresseinriktning, t.ex. har en avelshane eller planerar avel 2021 och om du har någon speciell fråga du har funderat på.

Ca. en vecka innan träffen kommer du få telefonnummer samt möteskod sen är det bara att ringa in. Ingen kostnad mer än vanlig telefontaxa.

Anita Liew kommer att vara moderator och nedan är FÖRSLAG på ämnen vi skulle kunna diskutera.

  • RAS – Statistik – uppföljning  SKK-Avelsdata
  • Finns det någon efterfråga på Bouviervalpar?
  • Var annonserar man bäst?
  • Hur ser prisnivån ut och vilka krav kan vi ställa på valpköparna
  • Varför minskar antalet svenskfödda bouviervalpar och vad kan vi göra för att öka antalet?
  • Sjukdomar, höfter, armbågar, ögon och avelshinder
  • Mentalitet, hur vill vi ha våra bouvierer?
  • Championatregler och bruksarbete
  • Valphänvisning

Comments are closed.