Monthly Archives: april 2021

Påminnelse om Bouvierklubbens diskussionsmöte/telefonkonferens.

Svenska Bouvierklubben bjuder in till avelsmöte (telefonmöte). Mötet För dig som är uppfödare, har varit eller skulle vilja bli. Eller för dig som har en hanhund som kan vara lämplig för avel. Eller för dig som bara är allmänt intresserad av avel och uppfödning av Bouvier.

Enda kravet för att få vara med är att du är medlem i Svenska Bouvierklubben.

Antalet platser är begränsat men om intresset är stort så kommer vi att dubblera.

Så här går det till:

Du anmäler till: ordf@bouvierklubben.com   Anmäl med namn och om du vill även intresseinriktning, t.ex. har en avelshane eller planerar avel 2021 och om du har någon speciell fråga du har funderat på.

Ca. en vecka innan träffen kommer du få telefonnummer samt möteskod sen är det bara att ringa in. Ingen kostnad mer än vanlig telefontaxa.

Anita Liew kommer att vara moderator och nedan är FÖRSLAG på ämnen vi skulle kunna diskutera.

  • RAS – Statistik – uppföljning  SKK-Avelsdata
  • Finns det någon efterfråga på Bouviervalpar?
  • Var annonserar man bäst?
  • Hur ser prisnivån ut och vilka krav kan vi ställa på valpköparna
  • Varför minskar antalet svenskfödda bouviervalpar och vad kan vi göra för att öka antalet?
  • Sjukdomar, höfter, armbågar, ögon och avelshinder
  • Mentalitet, hur vill vi ha våra bouvierer?
  • Championatregler och bruksarbete
  • Valphänvisning

Specialen och Årsmöte inställt!

OBS 1 – Specialen inställd!

På grund av det ökade smittoläget och de restriktioner som nu fortsatt gäller
fram till minst den 3 maj, så måste vi tyvärr ställa in vår planerade rasutställning den 30 maj.

Utställningskommittén, i samråd med klubbstyrelsen, har en förhoppning om att i stället kunna genomföra en utställning till hösten.
Datum, plats och domare återkommer vi i så fall med.

OBS 2 – Årsmötet är också inställt!
Vi måste också ställa in årsmötet av samma orsak som ovan.
Verksamhetsåret 2020 kommer därmed att slås samman med
verksamhetsåret 2021. Sedvanliga årsmöteshandlingar, med berättelse över
de gångna verksamhetsåren 2020 + 2021, ekonomi och valberedningens
förslag kommer att ges ut 4 veckor innan årsmötet 2022.

Vi håller tummarna för att pandemin snart är över!

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Svenska Bouvierklubben