Monthly Archives: april 2019

Payment from abroad to Bouvierspecialen 2019

Please pay to:
IBAN SE74 9500 0099 6042 0381 4944 Nordea Plusgiro

BIC NDEASESS
Plusgirot /Nordea
105 71 Stockholm

 

Rapport utvärdering RAS

Slutversion av utvärdering RAS bruksraser finns nu under sidan rasspecifika avelsstrategier