Loke fin2
Varmt välkommen till Svenska Bouvierklubbens hemsida, en rasklubb
tillhörande Svenska Brukshundklubben. Klubben har avelsansvar för Bouvier des Flandres och sedan 2015 även för Bouvier des Ardennes.
Du kan läsa mer om dessa två härliga raser under fliken ”Våra raser”. Nu skall dock sägas att nästan allt material inklusive bilder på vår hemsida fortfarande handlar om den numerärt betydligt större rasen Bouvier des Flandres.
Senaste nytt och om kommande aktiviteter kan du läsa mer om i kolumnen till vänster ”Senaste nytt på hemsidan”.
Har du frågor eller behöver annan hjälp kan du kontakta någon i styrelsen under fliken Klubben/Styrelsen eller i Klubben/Övriga ansvariga och förtroendevalda där vi bl.a. har valphänvisare och rasinformatör.
Vi vill jättegärna ha in reportage och bilder från er medlemmar att publicera på sidan så skicka era bidrag till webmaster@bouvierklubben.com.