Rasspecifika Avelsstrategier

På denna sida kan du hämta information om RAS genom att klicka på dokumentnamnen nedan:

Rasspecifika Avelsstrategier

Uppföljning av RAS för Bouvier des Flandres

Information om idealprofil för MH

Spindeldiagram MH jämförd med rasprofil

Vi vill gärna ha feedback gällande de rasspecifika avelsstrategierna, förslag på teman inför avelskonferense, intressanta föreläsningar och liknande! Lämna ditt förslag till RAS via e-post: ras@bouvierklubben.com