Hälsoenkät

Svenska Bouvierklubben har genomfört  en hälsoenkät om Bouvier des Flandres i samarbete med Svenska Brukshundklubbens Utskott Avel & Hälsa. Enkäten syftar bland annat till att rasklubben så få bättre information om rasens hälsotillstånd när det gäller sjukdomar/åkommor som inte registreras centralt av SKK.

Rapport hälsoenkät AfBF