Hälsoenkät

Svenska Bouvierklubben genomför nu en hälsoenkät om Bouvier des Flandres i samarbete med Svenska Brukshundklubbens Utskott Avel & Hälsa. Enkäten syftar bland annat till att rasklubben så få bättre information om rasens hälsotillstånd när det gäller sjukdomar/åkommor som inte registreras centralt av SKK.

Enkäten genomförs genom ett frågeformulär här på Internet och samtliga fakta skickas till SBK som därefter kommer hjälpa oss att bearbeta informationen. Enkäten är öppen fram till 2014-06-30 och din medverkan är mycket viktig för oss!

Efter genomförd enkät kommer vi självklart återkoppla informationen till våra medlemmar.

Länk till enkäten:

Tack för din medverkan!