Kommande tävlingar och prov

Bouvierspecialen anordnas i Svenska Bouvierklubbens regi men vi använder till dagligt Namnet AfBf som är det ursprungliga namnet på klubben, det står för:

”AvelsFörening Bouvier des Flandres”

Svenska Bouvierklubben inbjuder till officiell utställning lördagen den 2 juni på Degernäs camping i Degerfors.

Domare: Kurt Nilsson
Bedömningen startar klockan 10
OBS. senaste anmälan och betalning är den 12 maj

Anmälningsavgifter:
Valpar 4 – 9 månader 150 kr
Juniorklass (junkl) 9 – 18 månader 300 kr
Unghundsklass (ukl) 15 – 24 månader 300 kr
Bruksklass (bkl) från 15 månader 150 kr Obs. reducerat pris med 50 %
Öppen klass (ökl) från 15 månader 300 kr
Champion (chkl) från 15 månader 300 kr
Veteran (vetkl) över 8 år 240 kr
Flerhundsrabatt: fr.o.m den tredje hunden med samma ägare halveras priset.
Medlemskap i Svenska Bouvierklubben är obligatoriskt för de officiella klasserna.
För utländska utställare gäller medlemskap i en av FCI godkänd klubb.
Anmälan via online anmälan här på hemsidan under fliken Tävling.
Eller skickas med e-post till: utstallning@bouvierklubben.com
Betalning: anmälningsavgiften insättes på Bouvierklubbens pg 38 14 94 – 4
Betalning från utlandet: IBAN SE74 9500 0099 6042 0381 4944 Nordea Plusgiro
OBS! Märk inbetalningen med hundens registreringsnummer och stamtavlenamn
Sista anmälnings- och betalningsdag: 12 Maj
Var vänlig respektera sista anmälnings- och betalningsdag.
Vägbeskrivning kommer i PM
Gps: RT90: X:6570732, Y:1423271 WGS84: Lat N 59,15,2 Lon 14,27,37 Decimal 59.2506,144603
Vid frågor kontakta Barbro Olsson, tel: 072-722 72 86

Onlineanmälan här

SBK 100 år!
För att fira att vår huvudorganisation fyller 100 år 2018 och för att lyfta fram att vår Bouvier är en Brukshund, så reducerar vi priset med 50 % för ställande i Bruksklass på Specialen.
För att uppfylla kravet på att ställa i Bruksklass ska Din hund
vara: Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 eller IPO 1 eller IPO-R med betyget B (tillfredställande) i klass A eller IPO-FH med betyget B (tillfredställande) eller godkänd som draghund DRH II