Klubbens Vandringspriser

Kriterier för årets rallylydnadshund
Framtagna till Svenska Bouvierklubben 2017 av Viveka Andersson i samråd med Rallylydnadsdomare Anette Vengelin.

I detta dokument  * hittar du de fullständiga statuterna för klubbens vandringspriser.
Dina resultat skickar du till:

Sture Almquist
Fingerboda 123
713 91 NORA

eller:

sturealmquist48@gmail.com

Har Du frågor, kontakta Sture på mail enligt ovan eller på mobil: 070 6989117

Sture vill ha resultaten senast den 15:e januari

  • Uppdaterat 20171227