Bouvierspecialen 2019

Inbjudan Specialen 2019

Svenska Bouvierklubben inbjuder till 2019 års BouvierSpecial

Vår officiella rasutställning arrangeras tillsammans med Svenska Cattledogklubben lördagen den 1 juni på Degernäs camping i Degerfors.

Domare: Godelieve de Wit-Bazelmans

Bedömningen startar klockan 09:00

OBS. senaste anmälan och betalning 11 maj 2019

Svenska DjurApoteket_logotype_2013

realfarskfoder-logga

Anmälningsavgifter:

Valpar                                        4 – 9 månader                           150 kr
Juniorklass      (junkl)              9 – 18 månader                        300 kr
Unghundsklass (ukl)               15 – 24 månader                      300 kr                          Bruksklass       (bkl)                  från 15 månader                     300 kr
Öppen klass    (ökl)                  från 15 månader                     300 kr                          Champion       (chkl)                från 15 månader                     300 kr                           Veteran           (vetkl)               över 8 år                                    240 kr

Flerhundsrabatt: fr.o.m. den tredje hunden med samma ägare halveras priset.

Medlemskap i Svenska Bouvierklubben är obligatoriskt för de officiella klasserna.

För utländska utställare gäller medlemskap i en av FCI godkänd klubb.            Anmälan via online anmälan här på hemsidan under fliken Tävling.Eller skickas med e-post till: utstallning@bouvierklubben.com

Betalning: anmälningsavgiften insättes på Bouvierklubbens pg 38 14 94 – 4
Betalning från utlandet: IBAN SE74 9500 0099 6042 0381 4944 Nordea Plusgiro

 OBS! Märk inbetalningen med hundens registreringsnummer och stamtavlenamn

Sista anmälnings- och betalningsdag:

Var vänlig respektera sista anmälnings- och betalningsdag.

Vid behov av boende kontakta Degernäs camping, tel: 0586-449 99 ange: Hundutställning

Vägbeskrivning kommer i PM

Gps: RT90: X:6570732, Y:1423271  WGS84: Lat N 59,15,2 Lon 14,27,37 Decimal 59.2506,144603
Vid frågor kontakta Barbro Olsson, tel:  072-722 72 86

OBS. I samband med utställningen kommer det att finnas möjlighet till att Exteriörbeskriva Bouvierer. Anmälan till exteriörbeskrivningen sker till sekr@bouvierklubben.com eller på plats. Kostnad 150 kronor som betalas in på

Bouvierklubbens PG-konto:  38 14 94 – 4

 

I direkt anslutning till avslutad utställning kommer det att hållas ett medlemsmöte för Bouvierklubbens medlemmar.

Online anmälan hittar du här