Valphänvisning

Då valphänvisningskraven är uppfyllda läggs annons in på hemsidan tidigast från det att:
– valparna är födda och längst t.o.m det att valparna är 8 veckor gamla.
–  Senast en vecka från det att valparna är födda ska antal valpar, kön, födelsedatum och leveransdatum samt kennelnamn skickas till styrelsen via mail.
– Efter 8 veckor kan förlängd hänvisning ske på begäran. Förlängd tid beviljas för 4 veckor i taget efter ansökan till styrelsen via mail.
– När valparna är fyllda sex månader upphör hänvisningen. Osålda valpar kan då istället påbegäran flyttas över till sidan för Omplacering . Sådan begäran sker också via mail till styrelsen.