Avelsrekommendationer

Bouvierklubbens krav för valphänvisning:

 • Uppfödaren skall uppfylla SKK:s grundregler.
 • Uppfödaren skall vara medlem i AfBF
 • Föräldradjurens ED-status ua för hundar födda efter den 1/1 1998
 • Föräldradjurens HD-status A eller B. För hund röntgad och avläst före 1/1 2000 UA.
 • Föräldradjuren skall vara ögonlysta utan ärftlig förändring. Ögonlysningsreslutatet

  får ej vara äldre än 24 månader vid parningstillfället, fram tills det att hunden fyllt 7 år.

 • Föräldradjuren skall ha genomförd MH med kryss i alla rutor, samt ruta 2-5 i moment 1a och 1c och kryss i ruta 1-3 i momentet skott.
 • Föräldradjuren skall ha godkänd korning eller vara utställningsmeriterade med kvalitetsbedömningen ”Good” i ukl eller junkl + ”Good” i ökl eller bkl för olika domare alternativt 2 stycken ”Good” i ökl eller 2 stycken ”Good” i bkl för olika domare.
 • För utställningsresultat erhållna innan 2011-01-10 gäller att 2:a pris i kvalitet skall ha tilldelats

  föräldradjuren på likalydande sätt som ovan.

Bouvierklubbens rekomendationer för avel:

 • Föräldradjurens ED-status ua för hundar födda efter den 1/1 1998
 • Föräldradjurens HD-status A eller B. För hund röntgad och avläst före 1/1 2000 UA.
 • Föräldradjuren skall vara ögonlysta utan ärftlig förändring. Ögonlysningsreslutatet

  får ej vara äldre än 24 månader vid parningstillfället, fram tills det att hunden fyllt 7 år.

 • Föräldradjuren skall ha genomförd MH med kryss i alla rutor, samt ruta 2-5 i moment 1a och 1c och kryss i ruta 1-3 i momentet skott.
 • Föräldradjuren skall ha godkänd korning eller vara utställningsmeriterade med kvalitetsbedömningen ”Good” i ukl eller junkl + ”Good” i ökl eller bkl för olika domare alternativt 2 stycken ”Good” i ökl eller 2 stycken ”Good” i bkl för olika domare.
 • För utställningsresultat erhållna innan 2011-01-10 gäller att 2:a pris i kvalitet skall ha tilldelats

  föräldradjuren på likalydande sätt som ovan.

För utländsk hund gäller

 • HD A eller B för hund från FCI-land.  Resultat för hundar från icke FCI-land skall vara av SKK godkända som  avlästa fria alternativt plåtarna lästa A el B på SKK.
 • ED ua för hund från FCI-land. Resultat  för hundar från icke FCI-land skall vara av SKK godkända som avlästa  fria alternativt plåtarna lästa ua på SKK
 • Ögonlysta utan ärftlig förändring,  ögonlysningsreslutatet får ej vara äldre än 1 år vid parningstillfället.