Övriga ansvariga och förtroendevalda

Valphänvisare                                                                                                                           Eva Signal Guttmark                                                                                                                         Stora vanstadsvägen 568                                                                                                                 27570 Lövestad                                                                                                                                     E-post: eva.signal@sjobo.nu                                                                                                          Tel: 0417-25096                                                                                                                                   Mobil: 070-321 55 22


                                                                                                

Rasinformatör                                                                                                                           Eva Signal Guttmark                                                                                                                         Stora vanstadsvägen 568                                                                                                                 27570 Lövestad                                                                                                                                     E-post: eva.signal@sjobo.nu                                                                                                          Tel: 0417-25096                                                                                                                                   Mobil: 070-321 55 22


Redaktion Bouvierbulletinen
 E-post: bullen@bouvierklubben.com
Bullen är förnärvarande vilande


Mentalbeskrivning/Mentaltest

June Jatko
E-post: mental@bouvierklubben.com


Lydnad, bruks- och tjänstehund samt utbildning ekipage

Mona Borgh
E-post: monaborgh@compaqnet.se
Tel. 031-994 764
Mobil. 070-9783 465


Utställning

Hans Swanström
Lisa Swanström
Barbro Olsson
Mikaela Stenered
Gun Landhagen                                                                                                                                     Kikki Stölan    — sammankallande                                                                                                  E-post: utstallning@bouvierklubben.com


Rasspecifika avelsstrategier och hälsofrågor

Pia Westergren – sammankallande
Anna Virdeby
Åsa Berglund – Avelsfunktionär
Mona Nilsson
June Jatko
Mona Borgh
Barbro Olsson
E-post: ras@bouvierklubben.com


Valberedning

Sammankallande: Sture Almquist
sturesturealmquist@hotmail.com
Tel: 070-6989117

Ordinarie Maritha Karlsson
Mail: ulf.arliden@telia.com
Tel: 070-5877582

Ordinarie: Karl-Inge Johansson
Tel: 0123-10830
Mail: koltorpet@live.se


Revisorer:

Ulf Signal
Adress: Stora Vanstadsvägen 568, 27570 LÖVESTAD
Tel: 0417-25096
Mail: ulf.signal@sjobo.nu

Gun Landhagen
Adress: Gusum Koltorpet 1, 61594 VALDEMARSVIK
Tel: 0123-10830
Mail: koltorpet@live.se


Revisorsuppleanter:

Johan Ohlsson
Adress: Stene 703, 69293 KUMLA
Tel: 019-573469 mobil: 070-3574998
Mail: johanohl@gmail.com

Sture Almquist
Adress: Fingerboda Stenlunda 111, 71391 Nora
Tel: 070-6989117
Mail: sturealmquist@hotmail.com


Webmaster’s

Christer Ljunggren
John Stenered

E-post: webmaster@bouvierklubben.com


Shopansvarig:

Jessica Pehrsson
Adress: Armaturvägen 4a bv.
52442 Ljung
E-post: ledamot1@bouvierklubben.com
Tel. 073-9396240


Monteransvarig SKK Stockholm

VA Kant


Monteransvarig My Dog Göteborg

Anna Dalmyr


SM

VA Kant