Övriga ansvariga och förtroendevalda

Valphänvisare                                                                                                                           Eva Signal Guttmark                                                                                                                         Stora vanstadsvägen 568                                                                                                                 27570 Lövestad                                                                                                                                     E-post: eva.signal@sjobo.nu                                                                                                          Tel: 0417-25096                                                                                                                                   Mobil: 070-321 55 22


                                                                                                

Rasinformatör                                                                                                                           Eva Signal Guttmark                                                                                                                         Stora vanstadsvägen 568                                                                                                                 27570 Lövestad                                                                                                                                     E-post: eva.signal@sjobo.nu                                                                                                          Tel: 0417-25096                                                                                                                                   Mobil: 070-321 55 22


Redaktion Bouvierbulletinen
 E-post: bullen@bouvierklubben.com
Bullen är förnärvarande vilande


Mentalbeskrivning/Mentaltest

June Jatko
E-post: mental@bouvierklubben.com


Lydnad, bruks- och tjänstehund samt utbildning ekipage

Sture Almquist, Tel: 070 6989117. Mail: sturealmquist48@gmail.com


Utställning

Eva Signal-Guttmark
Barbro Olsson                                                                                                                          Maritha Karlsson

E-post: utstallning@bouvierklubben.com


Rasspecifika avelsstrategier och hälsofrågor

Pia Westergren – sammankallande
Åsa Berglund – Avelsfunktionär
Mona Nilsson
June Jatko
Barbro Olsson
E-post: ras@bouvierklubben.com


Avelsfunktionär

Åsa Berglund
Adress: Hjärsåslilla 853, 289 90 Knislinge
Tel: 0766 312597
Mail: diezel_no1@hotmail.com

Valberedning

VA KANT


Revisorer:

Ulf Signal
Adress: Stora Vanstadsvägen 568, 27570 LÖVESTAD
Tel: 0417-25096
Mail: ulf.signal@sjobo.nu

Gun Landhagen
Adress: Gusum Koltorpet 1, 61594 VALDEMARSVIK
Tel: 0123-10830
Mail: koltorpet@live.se


Revisorsuppleanter:

Johan Ohlsson
Adress: Stene 703, 69293 KUMLA
Tel: 019-573469 mobil: 070-3574998
Mail: johanohl@gmail.com

 


Webmaster’s

Christer Ljunggren
John Stenered

E-post: webmaster@bouvierklubben.com


Shopansvarig:

Styrelsen

 


Monteransvarig SKK Stockholm

VA Kant


Monteransvarig My Dog Göteborg

VA Kant