Övriga ansvariga och förtroendevalda

Valphänvisare

För rasinformation och valphänvisning kontakta klubbens sekreterare: piabouvier@hotmail.com

Rasinformatör

För rasinformation och valphänvisning kontakta klubbens sekreterare: piabouvier@hotmail.com

Redaktion Bouvierbulletinen

Bouvierbullentinen är fn. vilande 


Mentalbeskrivning/Mentaltest

June Jatko
E-post: mental@bouvierklubben.com


Lydnad, bruks- och tjänstehund samt utbildning ekipage

Sture Almquist, Tel: 070 6989117. Mail: sturealmquist48@gmail.com


Utställning

Barbro Olsson
Katie Björkroth Gustavsson
Maritha Karlsson

E-post: utstallning@bouvierklubben.com


Rasspecifika avelsstrategier och hälsofrågor

Pia Westergren – sammankallande
Mona Nilsson
Barbro Olsson
E-post: piabouvier@hotmail.com


Avelsfunktionär

Mona Nilsson
E-post: kassor@bouvierklubben.com

Valberedning

Lotta Ericsson  – sammankallande  (Vald till årsmöte 2021)
Karl-Inge Johansson Tel: 0721831391 (Vald till årsmöte 2020)
Monica Renberg (Vald till årsmöte 2021)

email: valberedning@bouvierklubben.com


Revisorer:

Gun Landhage
Adress: Gusum Koltorpet 1, 61594 VALDEMARSVIK
Tel: 0123-10830
Mail: koltorpet@live.se

Anneli Strid


Revisorsuppleanter:

Johan Ohlsson
Adress: Stene 703, 69293 KUMLA
Tel: 019-573469 mobil: 070-3574998
Mail: johanohl@gmail.com

Eva Rovio


Webmaster’s

Christer Ljunggren

E-post: webmaster@bouvierklubben.com


Shopansvarig:

Styrelsen

 


Monteransvarig SKK Stockholm

VA Kant


Monteransvarig My Dog Göteborg

VA Kant