Styrelsen

Ordförande
June Jatko
Adress: Högberg 715 Mossen, 69392 DEGERFORS
Tel: Hem 0586-44588 Mobil 0703 304806
E-post: ordf@bouvierklubben.com


Vice Ordförande
Anna Virdeby
Adress: Neder Söderby 15, 14896 Sorunda
Tel: Hem 08-646 76 83 Mobil 076 3200361
Mail: anna.virdeby@gmail.com


Sekreterare

Sekreterare Pia Westergren-Löf

Sekreterare Pia Westergren-Löf

Pia Westergren Löf
Liarsväg 6 54291 Torsö
E-post: sekr@bouvierklubben.com
Tel. 0501-410 11
Mobil. 070-240 2544


Kassör

Sekreterare Pia Westergren Löf

Kassör Mona Nilsson

Mona Nilsson
Rågårdskärrsvägen 11
134 64 INGARÖ
E-post: kassor@bouvierklubben.com
Tel. 070 412 42 76


Ledamot/ Vice sekreterare
Jessica Pehrsson
Adress: Armaturvägen 4 a
52442 Ljung
Tel: 0739 396240
E-post: ledamot1@bouvierklubben.com


Ledamot

Vakant


Ledamot
Suppleant Hans Swanström

Hans Swanström
Löksätter
715 94 ODENSBACKEN

E-post: ledamot3@bouvierklubben.com
Tel. 019-452 494


Suppleant
Åsa Berglund
Adress: Hjärsåslilla 853, 289 90 Knislinge
E-post: suppl1@bouvierklubben.com
Tel: 0766 312597


Suppleant                                                                                        
Mona Borgh
Adress: Konditorivägen 82, 43733 Lindome
E-post: suppl2@bouvierklubben.com
Tel:  0722 22 75 90


Suppleant
Ulf Holmberg
Storgatan 20
716 30 FJUGESTA
E-post: suppl3@bouvierklubben.com
Tel. 070-816 42 41