2016

Dubbelklicka på det protokoll du vill läsa för att hämta hem det. Vill du läsa protokoll från tidigare år eller få ett protokoll utskrivet och skickat till dig, kontakta sekreteraren via e-post: sekr@bouvierklubben.com

Protokoll styrelsemöte 20160112

Protokoll styrelsemöte 20160211

Årsmötesprotokoll 12.03.2016 sida. 1

Årsmötesprotokoll 12.03.2016 sida. 2

Årsmötesprotokoll 12.03.2016 sida. 3

Bilaga 1           Röstlängd

Bilaga 2          Inventering Shopen

Bilaga 3          Slutord

Bilaga 4          Revisionsberättelse

Bilaga 5          Val av styrelse

Bilaga 6          Val av ombud till SBK kongress

Bilaga 7          Årets hundar 2015

Bilaga 8          Årets Vandrings- och Hederspriser 2015