2012

Dubbelklicka på det protokoll du vill läsa för att hämta hem det. Vill du läsa protokoll från tidigare år eller få ett protokoll utskrivet och skickat till dig, kontakta sekreteraren via e-post: sekr@bouvierklubben.com

Dagordning och Protokoll, VU-möte 20120111

Årsmötesprotokoll 2012

Konstituerande protokoll 2012

Styrelsemöte 2012-04-04

Styrelsemöte 2012-05-09

Medlemsmöte 2012-06-02

Styrelsemöte 2012-08-28

Styrelsemöte 2012-10-03

Styrelsemöte 2012-11-14