Category Archives: Okategoriserade

Hundhälsa, 2 dagars seminarium 29 – 30 januari

Länk och mer info i nedanstående dokument

Inbjudan Hundhälsa 2022_v 5

Diskussionsforum för Bouvierintresserade. 2021-11-29

Svenska Bouvierklubben bjuder in till nytt diskussionsforum (telefonmöte).
Mötet kommer att äga rum mellan 19:00 och 20:30 måndagen den 29/11.
Mötet är öppet för alla Bouviervänner och särskilt för dig som är uppfödare, har varit eller skulle vilja bli. Eller för dig som har en hanhund som kan vara lämplig för avel. Eller för dig som bara är allmänt intresserad av avel och uppfödning av Bouvier.

Enda kravet för att få vara med är att du är medlem i Svenska Bouvierklubben.

Antalet platser är begränsat.

Så här går det till:

Du anmäler till: ordf@bouvierklubben.com   Anmäl med namn och om du har någon speciell fråga du har funderat på eller som du vill att vi skall prata om.

Ca. en vecka innan träffen kommer du få telefonnummer samt möteskod sen är det bara att ringa in. Ingen kostnad mer än vanlig telefontaxa.

Anita Liew kommer att vara moderator.

Jul Bouvierträff 20/11

Traff

Kritiker från Bouvierspecial

Nedan hittar du kritiker från Bouvierspecialen

Kritiker bouvierspecial 2021

Deltag vi Zoom på det extra medlemsmötet!

Den 11 september håller Bouvierklubben ett extra medlemsmöte och nu finns möjlighet att närvara via Zoom.

Exakt starttid vet vi inte än men vill du vara med via Zoom så skicka din e-mail till ordf@bouvierklubben.com så kommer en Zoom-inbjudan några dagar innan mötet.

EXTRA MEDLEMSMÖTE 20210911

KALLELSE

till Svenska Bouvierklubbens Extra medlemsmöte den 11 september 2021i anslutning till avslutad rasutställning på Kopparbergs brukshundklubb.
Om mötet hålls utomhus eller inne i klubbstugan informeras det om på plats.

Dagordning
1. Mötets öppnande Ordförande
2. Fastställande/godkännande av dagordningen Beslutspunkt
3. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet Beslutspunkt
4. Fastställande av röstlängd samt val av två stycken rösträknare Beslutspunkt
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst Beslutspunkt
6. Bouvierklubbens framtid Information/diskussion
7. Valberedningen föredrar lägesstatus inför 2022 års Årsmöte Information/diskussion
8. Övrig information från styrelsen Information/diskussion
9. Övriga frågor Diskussion, ej beslut
10. Mötets avslutande Ordförande

Kallelse o dagordning Extra medlemsmöte 11 sept

Online anmälan till Specialen är öppnad!

Klicka här för att komma direkt till anmälan

Hundras
Hundens namn enligt stamtavla
?
Se på din stamtavla
Hundens Titlar
?
Här kan du fylla i hundens eventuella titlar
Reg. nr
?
Se på din stamtavla
Födelsedatum (ååååmmdd)
?
Se på din stamtavla
Kön
Klass
Faderns namn
?
Se stamtavla
Faderns reg. nummer
?
Se stamtavla
Moderns namn
?
Se stamtavla
Moderns reg. nummer
Ägarens namn
Address
Postnummer och Postort
Medlemsnummer
?
Se på ditt medlemsbevis eller på baksidan på Brukshunden. Du måste vara medlem i Bouvierklubben för de officiella klasserna. För utländsk utställare gäller medlemskap i en FCI godkänd klubb.
Email
Uppfödarens namn
Uppfödarens adress
Uppfödares P-nummer och Ort
Password
?
Skriv in Fyra Tre Två Ett som siffror

Bouvierspecial 2021

Tjohooo!

Det blir en Bouvierspecial den 11 september 2021

Plats: Kopparbergs Brukshundklubb

Domare: Johan Andersson

Det kommer också finnas möjlighet att Exteriörbeskriva sin hund för Johan efter avslutad utställning.

En sedvanlig inbjudan med information för anmälan kommer att komma ut på klubbens hemsida  framöver, så håll utkik här:

www.bouvierklubben.com

Bouvierträff Närke! 20210807

Påminnelse om Bouvierklubbens diskussionsmöte/telefonkonferens.

Svenska Bouvierklubben bjuder in till avelsmöte (telefonmöte). Mötet För dig som är uppfödare, har varit eller skulle vilja bli. Eller för dig som har en hanhund som kan vara lämplig för avel. Eller för dig som bara är allmänt intresserad av avel och uppfödning av Bouvier.

Enda kravet för att få vara med är att du är medlem i Svenska Bouvierklubben.

Antalet platser är begränsat men om intresset är stort så kommer vi att dubblera.

Så här går det till:

Du anmäler till: ordf@bouvierklubben.com   Anmäl med namn och om du vill även intresseinriktning, t.ex. har en avelshane eller planerar avel 2021 och om du har någon speciell fråga du har funderat på.

Ca. en vecka innan träffen kommer du få telefonnummer samt möteskod sen är det bara att ringa in. Ingen kostnad mer än vanlig telefontaxa.

Anita Liew kommer att vara moderator och nedan är FÖRSLAG på ämnen vi skulle kunna diskutera.

  • RAS – Statistik – uppföljning  SKK-Avelsdata
  • Finns det någon efterfråga på Bouviervalpar?
  • Var annonserar man bäst?
  • Hur ser prisnivån ut och vilka krav kan vi ställa på valpköparna
  • Varför minskar antalet svenskfödda bouviervalpar och vad kan vi göra för att öka antalet?
  • Sjukdomar, höfter, armbågar, ögon och avelshinder
  • Mentalitet, hur vill vi ha våra bouvierer?
  • Championatregler och bruksarbete
  • Valphänvisning