Author Archives: Christer

Ny webmaster

Efter en massa år som webmaster för den här hemsidan tackar jag nu för mig och önskar Maria lycka till framöver!
Med Bouvierhälsning
Christer

Nytt medlemssystem Brukshundklubben

Bli medlem  

För att bli medlem i Bouvierklubben klickar du på den här länken: https://brukshundklubben.membersite.se

Ny medlem klickar därefter på knappen ”Bli medlem”

Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben loggar du först in och går därefter till Medlemskap – Bli medlem i vänstermenyn.

Länk under ”Bli medlem” är uppdaterad till ny adress.

Årsmöteshandlingar och kallelse digital möte

Hundhälsa, 2 dagars seminarium 29 – 30 januari

Länk och mer info i nedanstående dokument

Inbjudan Hundhälsa 2022_v 5

Diskussionsforum för Bouvierintresserade. 2021-11-29

Svenska Bouvierklubben bjuder in till nytt diskussionsforum (telefonmöte).
Mötet kommer att äga rum mellan 19:00 och 20:30 måndagen den 29/11.
Mötet är öppet för alla Bouviervänner och särskilt för dig som är uppfödare, har varit eller skulle vilja bli. Eller för dig som har en hanhund som kan vara lämplig för avel. Eller för dig som bara är allmänt intresserad av avel och uppfödning av Bouvier.

Enda kravet för att få vara med är att du är medlem i Svenska Bouvierklubben.

Antalet platser är begränsat.

Så här går det till:

Du anmäler till: ordf@bouvierklubben.com   Anmäl med namn och om du har någon speciell fråga du har funderat på eller som du vill att vi skall prata om.

Ca. en vecka innan träffen kommer du få telefonnummer samt möteskod sen är det bara att ringa in. Ingen kostnad mer än vanlig telefontaxa.

Anita Liew kommer att vara moderator.

Jul Bouvierträff 20/11

Traff

Kritiker från Bouvierspecial

Nedan hittar du kritiker från Bouvierspecialen

Kritiker bouvierspecial 2021

Deltag vi Zoom på det extra medlemsmötet!

Den 11 september håller Bouvierklubben ett extra medlemsmöte och nu finns möjlighet att närvara via Zoom.

Exakt starttid vet vi inte än men vill du vara med via Zoom så skicka din e-mail till ordf@bouvierklubben.com så kommer en Zoom-inbjudan några dagar innan mötet.

EXTRA MEDLEMSMÖTE 20210911

KALLELSE

till Svenska Bouvierklubbens Extra medlemsmöte den 11 september 2021i anslutning till avslutad rasutställning på Kopparbergs brukshundklubb.
Om mötet hålls utomhus eller inne i klubbstugan informeras det om på plats.

Dagordning
1. Mötets öppnande Ordförande
2. Fastställande/godkännande av dagordningen Beslutspunkt
3. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet Beslutspunkt
4. Fastställande av röstlängd samt val av två stycken rösträknare Beslutspunkt
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst Beslutspunkt
6. Bouvierklubbens framtid Information/diskussion
7. Valberedningen föredrar lägesstatus inför 2022 års Årsmöte Information/diskussion
8. Övrig information från styrelsen Information/diskussion
9. Övriga frågor Diskussion, ej beslut
10. Mötets avslutande Ordförande

Kallelse o dagordning Extra medlemsmöte 11 sept

Online anmälan till Specialen är öppnad!

Klicka här för att komma direkt till anmälan