SBK Kongress uppskjuten

Kongressen 2020 skjuts upp till hösten 2020

Med anledning av utvecklingen av Corona/Covid-19 har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse i ett per capsulambeslut 2020-03-17 beslutat att skjuta upp 2020 års kongress till hösten 2020. Svenska Brukshundklubben har hos Svenska Kennelklubbens sökt dispens om att flytta fram kongressen 2020, vilket har beviljats av presidiet för Svenska Kennelklubben.

Nytt datum och plats kommer att delges längre fram.

Med anledning av ovan återkallas samtliga inbjudningar till kongressen 2020. Nya kallelser och mer information kommer att skickas ut längre fram.

Comments are closed.