Bouvierspecialen inställd!

Vi måste tyvärr meddela att Bouvierklubbens rasutställning Specialen samt efterföljande exteriörbeskrivning ställs in i år, 2020!
Kom ihåg att kontakta Degernäs för avbokning av ev. stuga/campingplats.
Utställningskommittén kommer att lägga ut info på vår hemsida om hur man går till väga om man redan anmält sig till utställning och/eller exteriörbeskrivning.
På grund av Coronapandemin har SKK tagit följande beslut och som SBK och vi som rasklubb har att följa:
Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

Comments are closed.