Monthly Archives: mars 2020

Bouvierspecialen inställd!

Vi måste tyvärr meddela att Bouvierklubbens rasutställning Specialen samt efterföljande exteriörbeskrivning ställs in i år, 2020!
Kom ihåg att kontakta Degernäs för avbokning av ev. stuga/campingplats.
Utställningskommittén kommer att lägga ut info på vår hemsida om hur man går till väga om man redan anmält sig till utställning och/eller exteriörbeskrivning.
På grund av Coronapandemin har SKK tagit följande beslut och som SBK och vi som rasklubb har att följa:
Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

SBK Kongress uppskjuten

Kongressen 2020 skjuts upp till hösten 2020

Med anledning av utvecklingen av Corona/Covid-19 har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse i ett per capsulambeslut 2020-03-17 beslutat att skjuta upp 2020 års kongress till hösten 2020. Svenska Brukshundklubben har hos Svenska Kennelklubbens sökt dispens om att flytta fram kongressen 2020, vilket har beviljats av presidiet för Svenska Kennelklubben.

Nytt datum och plats kommer att delges längre fram.

Med anledning av ovan återkallas samtliga inbjudningar till kongressen 2020. Nya kallelser och mer information kommer att skickas ut längre fram.

Online anmälan till Bouvierspecialen öppen

Nu är anmälan till utställningen öppen!

Då SKK har beslutat om att alla SKK anslutna sammankomster innan 31/5
ställs in så är länken numera borttagen