Resultat omröstning aktiviteter

Vilken aktivitet är du som medlem mest intresserad av?

Sedan länge har vi frågat er medlemmar vilken eller vilka aktiviteter ni mest är intresserade av. Nedan följer resultatet av era röster. Vi avslutar nu omröstningen för denna gång och arbeter på en ny frågeomgång.

Flest röster har provapå-vallning fått följt av klippkurs. Om det är någon inom klubben som har en idé om hur vi kan få till en provapå-vallningsövning, gärna på nötboskap så skulle det vara mycket uppskattat.

Att visa Bouvierklippning vore också en utmärkt aktivitet på en lokalträff.

Capturesnip

Comments are closed.