Daily Archives: 19 januari, 2020

Valberedningen söker …….

Valberedningen söker efter medlemmar som är intresserade att ingå i klubbens styrelse. Efter stadgeändringen består numera klubbens styrelse av 5 ordinare ledamöter och två suppleanter.

Vill du var med och jobba för vår underbara ras eller har du förslag på någon som du tycker skulle passa in i styrelsen?

Tag kontakt med oss i valberedningen!

valberedning@bouvierklubben.com

Christer 0708408094
sammankallande Valberedningen i Bouvierklubben